Poslať ako e-mail Formát pre tlač

 

Digitálna knižnica

MONOGRAM Digitálna knižnica je produkt určený pre vydavateľov obsahu (printy, rôzne periodiká, webový obsah), ktorým umožňuje zrýchliť a zefektívniť vydávanie, archiváciu a zdieľanie pripraveného obsahu vo forme textov, tabuliek, obrázkov, grafov, videa a pod.

Pri vydávaní obsahu riešia vydavatelia tlače množstvo problémov a úloh, na ktoré zväčša nemajú vyvinuté podporné systémy pre ich automatizáciu. Typická práca vydavateľstva novín alebo časopisu spočíva v koordinácii sledu nadväzujúcich úloh, ktoré je potrebné realizovať častokrát v časovom strese pred uzávierkou.

Podpora všetkých fáz publikačného procesu

Jednotlivé kroky k príprave vydania časopisu a následne ďalšej publikácii obsahu možno zhrnúť nasledovne:

 1. redaktor (interný alebo externý) pripravuje obsah - pracuje na článku, ku ktorému okrem slovného obsahu pripája obrázky, prípadne videá
 2. obrazový redaktor dostane určitú verziu pripravovaného článku, ku ktorému je potrebné pripraviť kvalitný foto a video materiál, prípadne spracovať už redaktorom vybrané obrázky
 3. jazykový redaktor realizuje jazykovú korektúru článku
 4. článok upravuje editor, ktorý zodpovedá na finálnu verziu článku - upraví ho podľa dostupného miesta v danej rubrike, kontextu ostatných príspevkov
 5. grafický editor dostáva túto verziu a pripravuje ju do tlače - zalamuje v DTP na konkrétne umiestnenie - znova vzniká ďalšia verzia článku - finálne opublikovaná
 6. Príspevok, ktorý vyšiel v tlačenom periodiku je následne používaný na ďalších miestach - prvým je webový portál, kde sa častokrát dostáva jeho rozšírená verzia
 7. Blog - autor príspevku môže na svojom blogu obohatiť obsah o postup pri jeho získavaní, techniky, rozprávania, ďalší kontext a pod.
 8. Príspevok je archivovaný v archíve tlačených vydaní, tieto môžu byť dostupné aj online napríklad za registračný poplatok resp. predplatiteľom.

Vo všetkých fázach sú vznikajúce dokumenty častokrát uchovávané v najrôznejších formátoch a vymieňané rôznymi heterogénnymi systémami. Redaktori píšu emaily, ku ktorým prikladajú verzie svojich článkov, následne k nim vznikajú ďalšie materiály a verzie, na ich výmenu sa používa email, prípadne niektoré čiastkové systémy na správu obsahu (CMS alebo DMS), či online úložiská v intranete alebo podnikových serveroch. Kým sa článok vydá, vzniká množstvo jeho verzií, pričom je následne problematické sa k nim dostať a použiť ich, keďže nie sú centrálne uchovávané, indexované a dostupné podľa definovaných oprávnení.

Nástroje digitálnej knižnice

Produkt Digitálna knižnica rieši vydávanie obsahu komplexne a vydavateľom poskytuje nástroj na automatizáciu vydávania obsahu vo všetkých jeho fázach. Zvyšuje výrazne produktivitu práce definovaním work flow, oprávnení a okamžitou dostupnosťou obsahu online. Vybrané funkčné vlastnosti produktu:

 • centrálne úložisko obsahu všetkých typov - články, obrázky, galérie, video
 • automatické verzionovanie obsahu - pri zmenách vytváranie novej verzie
 • definovaný workflow - presun dokumentov automaticky ďalšiemu stupňu (napríklad redaktor automaticky odošle príspevok editorovi, ktorému sa zobrazí na jeho dashboarde ako príspevok potrebný editovať)
 • dôsledné definovanie oprávnení - na úroveň používateľskej roly aj jednotlivého používateľa
 • kustomizácia dashboardu - každá používateľská rola vidí na dashboarde najdôležitejšie správy a dokumenty, s ktorými realizuje operácie (napríklad jazykový korektor vidí posledné správy, ktoré majú prejsť korektúrou, zoznam už korigovaných príspevkov, poslednú komunikáciu s kolegami)
 • interná komunikácia medzi jednotlivými stupňami - výmena správ a komentárov viazaných na danú entitu
 • RSS pre sledovanie diania - články, médiá, komentáre
 • tagovanie, tag cloudy, autosuggest pre jednoduchú prácu s kľúčovými slovami

Ukážky administračného rozhrania

 

Ako začať?

Digitálna knižnica je predpripravený nástroj, ktorý je možné v krátkom časovom horizonte implementovať v ľubovoľnej inštitúcii. Po prvotnej analýze sa realizuje kustomizácia modelov, nastavenie procesov a work-flow a prepojenie s ďalšími systémami. Ak máte záujem o viac informácií, prosím, kontaktujte nás pomocou kontaktného formulára.

Facebook Twitter

 

Riešenia

Vybrané referencie

eTREND

eTREND

Komplexný redesign spoločne s implementáciou nových multimediálnych a publikačných technológií.

eTREND

ESET

ESET

Projekt na CMS TYPO3 s custom development modulmi.

ESET

Huste.tv verzia 4

Huste.tv verzia 4

Štvrtá verzia online TV s novým dizajnom a predplatným systémom.

Huste.tv verzia 4

JOJ.SK verzia 5

JOJ.SK verzia 5

Televízia Joj opäť prináša nový dizajn a technologické novinky na svojom portáli.

JOJ.SK verzia 5

Panta Rhei

Panta Rhei

Obľúbené kníhkupectvo Panta Rhei pripravilo pre svojich zákazníkov nový e-shop.

Panta Rhei

TeleRolo mobilná aplikácia pre TV JOJ

TeleRolo mobilná aplikácia pre TV JOJ

Vyvinuli sme mobilnú aplikáciu pre televíziu JOJ.

TeleRolo mobilná aplikácia pre TV JOJ

Všetky referencie

Kontaktujte nás