Poslať ako e-mail Formát pre tlač

 

Internetové obchody / E-commerce systémy

Investujte do dynamicky sa rozvíjajúceho sektora e-commerce

Internet je jediné médium, ktoré vykazuje rasty počas všetkých fáz hospodárskeho cyklu. Objem výdavkov na reklamu neklesá, naopak stúpa bez ohľadu na ostatné efekty, ktoré vyvolala hospodárska kríza. Investujte aj Vy do sektoru s vysokým potenciálom rozvoja a rýchlou návratnosťou vložených prostriedkov. Online predaj prostredníctvom internetu rastie z roka na rok dynamickým spôsobom vo svete aj na Slovensku. Nepredpokladá sa zmena tohto trendu ani najbližšie roky, keďže zmeny nákupného správania spotrebiteľov sú postupné a trvalé.

MONOGRAM e-commerce riešenia

Naše riešenia v oblasti e-commerce zahŕňajú možnosti komplexného procesu výberu tovaru alebo služieb, podporu rôznych platobných systémov vrátane online platieb kreditnými kartami a detailnú správu e-shopu vrátane integrácie fakturačných systémov, podporné aplikácie pre monitoring a vyhodnocovanie marketingových a obchodných aktivít na internete ako aj prepojenia e-commerce systému a eshopu s ďalšími aplikáciami.

Silnými vlastnosťami našich systémov sú stabilita systému, jeho kompatibilita s rôznymi druhmi online platieb a aktualizácia systému, resp. produktov v systéme. Dôraz kladieme na kustomizáciu riešenia podľa potrieb klienta. Ako v prípade ďalších služieb aj e-commerce aplikácie dodávame s vlastným dizajnom na mieru klienta, ktorý nie je obmedzený na výber zo štandardných grafických templatov. Využitie najmodernejších technológií zabezpečí technologický náskok oproti konkurencii, otvorenosť systému pre budúci rozvoj a sekundárne podporí rast návštevnosti, konverzií a tržieb.

Poskytneme Vám kompletnú podporu vo všetkých fázach projektu od úvodných konzultácií, brainstormingu, analýz, cez prípravu systémového dizajnu, portfólia podporných aplikácií, návrh funkcií systému až po finálnu fázu testovania, napĺňania obsahom a komerčný launch. Profesionálne služby Vám zabezpečia technologické inovátorstvo, nové marketingové koncepty pre presadenie sa v stále rastúcej konkurencii na poli eshopov.

Technológie a nástroje

  • Microsoft SQL Server 2000
  • Microsoft .NET a ASP.NET (C#, F#)
  • MySQL 
  • Magento Framework

Viac o riešeniach pre e-commerce a eshopy na báze frameworku Magento nájdete tu.

Facebook Twitter