Poslať ako e-mail Formát pre tlač

 

Multimedia Experiment Management System

Multimedia Experiment Management System (MEMS)

Multimedia Experiment Management System (MEMS) je určený pre vedecké pracoviská a vedeckých pracovníkov na uľahčenie zaznamenávania priebežných aj finálnych výstupov riešených vedecko-výskumných úloh. Súčasťou systému je kompletné hardvérové a softvérové vybavenie, ktoré vedeckým pracovníkom umožní jednoducho uchovávať priebežné výstupy vedeckej činnosti vo forme videa, audia, súvisiacich poznámok a podkladov. MEMS umožňuje zachytiť podstatné nápady, postupy a míľniky vo výskume tak, aby sa k nim mohli jednoducho vrátiť a ďalej ich spracovať.

Komponenty systému

Systém sa skladá z niekoľkých základných komponentov, ktoré sú navzájom úzko prepojené a zabezpečujú sofistikovanú funkcionalitu pre používateľov:

 1. Priamo na pracovisku vedec používa stacionárne multimediálne jednotky, ktoré mu umožňujú jednoducho zachytiť výstupy práce aj v multimediálnej forme a uľahčujú mu prácu.
 2. Jadrom systému je centrálny cloud storage, ktorý zabezpečuje ukladanie všetkých generovaných výstupov na jednotlivých multimediálnych jednotkách na všetkých pracoviskách. 
 3. Jednotný autentifikačný systém zabezpečuje verifikáciu používateľa pri prístupe do systému.
 4. Systém centrálneho manažmentu osôb a prístupových práv sa stará o centrálnu správu identít a účtov.
 5. Mobilné jednotky (tablety) umožňujú prácu kdekoľvek, či už v priestoroch pracoviska, alebo mimo nich.
 6. Systém prístupu cez webové rozhranie umožňuje pripojiť sa k systému z akéhokoľvek zariadenia prostredníctvom internetu, a tak používať výstupy alebo ďalej pracovať na projekte.

Stacionárne multimediálne jednotky

MEMS podporuje prácu výskumníkov, ktorým pomáha sústrediť sa na samotný výskum a uľahčuje im zaznamenávanie poznámok, výstupov, podkladov a ďalších informácií. Priamo na pracovisku sú pre výskumníkov preto k dispozícii stacionárne multimediálne jednotky.

Stacionárne multimediálne jednotky

Výskumník sa pri stacionárnej multimediálnej jednotke jednoduchým spôsobom autorizuje, a to použitím centrálnej čipovej karty, ktorá mu tiež umožňuje vstup do priestorov. V prípade nemožnosti autentifikácie prostredníctvom čipovej karty je k dispozícii možnosť substitúcie technológiou rozpoznávania odtlačkov prstov.

V aplikácii si cez dotykovú obrazovku vyberie, na akom projekte, resp. jeho komponente pracuje (prednastavený je posledný projekt). Jednoduchým kliknutím na ikonu VIDEO aktivuje PTZ kameru a môže nahrať video poznámku. Priamo v aplikácii ju tiež môže nasmerovať na iné miesto, kde chce realizovať záber. Môže sa tiež rozhodnúť zaznamenať materiál bez audio. V prípade audio nahrávky si opät dotykovo vyberie, ktorý mikrofón chce použiť. Klopový mikrofón mu umožňuje priebežne diktovať poznámky bez potreby stáť/sedieť  pri stojanovom mikrofóne.

Ak potrebuje pridať ďalšie vstupy vo forme textových poznámok, prípadne súborov, tieto môže zadať prostredníctvom klávesnice, súbory nahrať z disku, internetu alebo USB. Ak chce oskenovať / digitálne vizualizovať dokument či 3D predmet ako obrázok, prstom označí ikonu dokumentačnej kamery, ktorá mu automaticky vyhotoví potrebný náhľad.

Mobilné jednotky (tablety)Mobilné jednotky (tablety)

Mobilné jednotky môže výskumník používať na pracovisku, v teréne aj mimo pracoviska. Na tablete beží dotykovo ovládaná aplikácia, ktorá sa prostredníctvom internetu pripája na centrálny server, a tak je možné na tablete pracovať so všetkými údajmi, ktoré boli do systému MEMS vložené.

Vybrané vlastnosti mobilných jednotiek:

 • Jednoduchá MEMS dotykovo ovládaná aplikácia
 • Výsledky a záznamy MEMS disponibilné kdekoľvek s pripojením do internetu
 • Autorizácia menom a heslom
 • Obsahuje funkcie ako desktopová aplikácia, vrátane generovania video poznámok
 • Zdieľanie s tímom
 • Vizualizácia aktivity členov tímu
 • Ďalšie vizualizačné nástroje a reportovacie nástroje

Multimediálny asistent pre vedecko-výskumných pracovníkov

MEMS aplikácii sú pre výskumníka  pripravené komplexné nástroje, ktoré umožňujú efektívne pracovať na existujúcich výskumných úlohách.

Vyberáme niektoré zaujímavé nástroje/vlastnosti:

 • Jednoduchá správa projektov, ich komponentov
 • Manažment úloh a stavu ich plnenia
 • Evidencia existujúcich a plánovaných výskumných úloh
 • Jednoduché priraďovanie poznámok k dokumentom
 • Jednoduché pridávanie videopoznámok k riešeným úlohám priamo cez stacionárne multimediálne jednotky
 • Kolaboratívna platforma - komunikácia k jednotlivým úlohám s tímom, pripomienkovanie, verzionovanie výstupov
 • Všetky zmeny sú ukladané na server a v reálnom čase prístupné aj prostredníctvom mobilných jednotiek
 • Možnosť zdieľania videosúborov vrátane embedov na externé lokality,
 • Možnosť hlasového ovládania aplikácie,
 • Možnosť integrácie so systémom transkripcie hovoreného slova pre automatické prepisy audio poznámok do štandardných textových poznámok.

Súvisiace informácie

Ak Vás produkt MEMS zaujal a radi by ste sa dozvedeli ďalšie informácie, prosím neváhajte kontaktovať naše obchodné oddelenie.

Facebook Twitter

 

Riešenia

Vybrané referencie

eTREND

eTREND

Komplexný redesign spoločne s implementáciou nových multimediálnych a publikačných technológií.

eTREND

ESET

ESET

Projekt na CMS TYPO3 s custom development modulmi.

ESET

Huste.tv verzia 4

Huste.tv verzia 4

Štvrtá verzia online TV s novým dizajnom a predplatným systémom.

Huste.tv verzia 4

JOJ.SK verzia 5

JOJ.SK verzia 5

Televízia Joj opäť prináša nový dizajn a technologické novinky na svojom portáli.

JOJ.SK verzia 5

Panta Rhei

Panta Rhei

Obľúbené kníhkupectvo Panta Rhei pripravilo pre svojich zákazníkov nový e-shop.

Panta Rhei

TeleRolo mobilná aplikácia pre TV JOJ

TeleRolo mobilná aplikácia pre TV JOJ

Vyvinuli sme mobilnú aplikáciu pre televíziu JOJ.

TeleRolo mobilná aplikácia pre TV JOJ

Všetky referencie

Kontaktujte nás