Poslať ako e-mail Formát pre tlač

 

Portálové riešenia

Zložitejšie integrácie a náročné riešenia zvládajúce tistícky stránok a viacero subsystémov pre vytvorenie jednotného systému - produkt pre väčšie riešenia, produktové portály, obsahové portály a médiá.

Stabilné portálové riešenie

Portálové riešenia sú náročné a dynamické riešenia, ktoré spravujú tisícky článkov. Články a iné formáty na seba vzájomne nadväzujú  a naše riešenia umožňujú ich komplexné prepojenie, importy a exporty údajov v rôznych formátoch. Spoľahlivosť a stabilitu systémov zaručuje implementácia technológií a nástrojov, ktoré vytvárajú ideálny systém pre správu väčšieho množstva článkov a informácií.

Medzi tieto technológie je zaradený aj systém pre správu obsahu CMS, ktorý zabezpečuje jednoduché využívanie nástrojov a modulov pri editácii stránky, prípadne ďalších zmenách, ktoré si klient vyžaduje uskutočniť. Tento systém je určený prevažne pre správu klienta. Vzhľadom na tento fakt, je vytvorený systém TYPO3, ktorý vytvára prostredie s jednoduchým ovládaním a orientáciou, naprogramované individuálne pre každý projekt, podľa modulov potrebných na jeho správu a podľa obsahu. 

Jednotný integrovaný systém

Pri riešeniach väčších rozmerov je spravidla potrebné integrovať viacero už existujúcich subsystémov, zdrojov údajov, partnerov, importov a pripraviť výstupy pre ďalšie systémy. Do portálu vstupujú dáta od obsahových partnerov naviazané na publikačný work-flow, zobrazujú sa priamo alebo s definovanými pravidlami a transformáciami. Po spracovaní a publikovaní sa obsah posúva do ďalších systémov a partnerských portálov, kde sa exportuje v definovaných formátoch, napríklad XLS, CSV, XML. Prepojenia s externými aplikáciami zahŕňajú napríklad výmenu informácií o používateľoch, nových záznamoch a pod. Všetky práce sa realizujú na základe hĺbkovej analýzy status quo a návrhy systému sú konzultované so zákazníkom formou iterácií pre precizovanie funkcionality každého detailu systému. Konzultačné služby na vysokej úrovni poskytuje MONOGRAM ako samozrejmú súčasť dodávky portálového riešenia.

Technológie a nástroje

  • TYPO3 CMS Framework
  • Cake PHP framework
  • PHP
  • MySQL, PostgreSQL
  • XHTML 1.0 Strict

Odporúčame do pozornosti ďalšie informácie o použitých produktoch / technológiách

V prípade záujmu o dodávku riešenia väčšieho rozsahu, prosím, vyplnením kontaktného formulára bližšie špecifikujte jeho plánovanú funkčnosť, cieľové publikum, prípadné prepojenia a termín plánovaného spustenia projektu. Radi Vám poradíme ohľadom možností, funkcií, nápadov, marketingových plánov a stratégií ako aj ďalších oblasti prípravy plánu projektu. Poskytneme takisto kompletné portfólio doplnkových služieb v spolupráci s našimi partnermi, napr. právne analýzy projektu.

Facebook Twitter