Poslať ako e-mail Formát pre tlač


 

AČE SR

Flash
  • Vaše hodnotenie 8/10  
  • Naše hodnotenie 4/10
    12345
  • Hodnotiacich2
 

Asociácia čistiarenských expertov SR sa zaoberá zvyšovaním úrovne ochrany vôd, odvádzaním a čistením vôd a zásobovaním vodou.

Pre klienta, ktorý sa zaoberá čistiarenskou problematikou sme realizovali redesign webovej prezentácie. Pri vytváraní grafického návrhu sme mali na zreteli environmentálne zameranie asociácie a jej súvis s vodnými zdrojmi, podľa čoho sa navrhli také prvky, ktoré by tieto skutočnosti odrážali.

Stránka je obsahovo rozložená do viacerých položiek hlavného menu, pre čo najpresnejšie rozlíšenie informácie a tým aj lepšiu organizáciu a navigáciu používateľa stránky.

Na hlavnej stránke sa sústredí pozornosť na profil spoločnosti, kde sú spísané hlavné aktivity asociácie a jej charakteristika. Pod touto charakteristikou je vytvorená sekcia Aktuality, ktorá zobrazuje najnovšie informácie týkajúce sa diania v oblasti súviasiacej s asociáciou, pričom je vytvorený button ako preklik na staršie aktuality.

Každá položka menu, resp. každá podstránka má ďalšie úrovne menu, pričom pre každú podstránku je fixne daná sekcia Naše aktivity s menu, ktoré aktivity rozdeluje a sekcia Hlavní partneri.

K dispozícii je aj stiahnutie relevantných dokumentov.

Facebook Twitter

Späť na zoznam referencií

Hore

Referencie

Kontaktujte nás
MONOGRAM Technologies, spol. s r.o.
Mlynská dolina
Ilkovičova 6276
nová budova FIIT STU
Bratislava 842 16, Slovakia

Telefónne čísla:
ak voláte zo Slovenska: 0650 405 378
ak voláte zo zahraničia: +421 650 405 378