Poslať ako e-mail Formát pre tlač


 

lbgbyty.sk

Flash
  • Vaše hodnotenie 4/10  
  • Naše hodnotenie 9/10
    12345
  • Hodnotiacich35
 

Realizácia spracovania webovej prezentácie pre investičnú a developerskú spoločnosť LBG byty, s.r.o.

Stránka zobrazuje niekoľko aktuálnych projektov a referencií, ku ktorým je doplnené dostatočné množstvo informácií aj s pôdorysmi ku každému projektu.

Navigácia na stránke je tvorená hlavným menu tvoreným piatimi položkami. Tieto rozdeľujú informácie o konkrétnych projektoch na Aktuálne projekty, Referencie a Pripravujeme, kde je prostredníctvom dropdownu vyrolovaná ďalšia úroveň menu s konkrétnymi projektmi patriacimi do tej-ktorej položky.

K niektorým projektom je k dispozícii pôdorys, kde sa prostredníctvom mouseoveru zvýrazní konkrétne poschodie a konkrétny byt, aj s rozlohou a ďalšími parametrami.

K referenciám a pripravovaným projektom je spísaný krátky popis projektu, ku ktorému je pripojená fotogaléria.

Pri otvorení stránky sa zobrazí flashová prezentácia, ktorá vnesie používateľa na úvodnú stránku, kde je zobrazená flashová prezentácia najnovšieho projektu. Pod ňou je vytvorená sekcia Novinky, kde sú sprístupnené informácie aj pre RSS. Taktiež je tu integrovaný vyhľadávač pre prosté vyhľadávanie podľa zadaných kľúčových slov.

Zaujímavým a tak trochu jedinečným prvkom na stránke je zvuková animácia, ktorou príjemne dopĺňa dojem z prostredia, v ktorom sa projekt realizuje.

Facebook Twitter

Späť na zoznam referencií

Hore

Referencie

Kontaktujte nás
MONOGRAM Technologies, spol. s r.o.
Mlynská dolina
Ilkovičova 6276
nová budova FIIT STU
Bratislava 842 16, Slovakia

Telefónne čísla:
ak voláte zo Slovenska: 0650 405 378
ak voláte zo zahraničia: +421 650 405 378