Poslať ako e-mail Formát pre tlač


 

Diagnose.me

Flash
  • Vaše hodnotenie 7/10  
  • Naše hodnotenie 9/10
    12345
  • Hodnotiacich7
 

Spustili sme webovú stránku spoločnosti Diagnose.me, prostredníctvom ktorej môžu pacienti využiť službu vzdialenej konzultácie svojho zdravotného stavu a postupu liečby so zahraničnými odborníkmi. Dostupná je zatiaľ v anglickej, ruskej a španielskej verzii.

Čo je Diagnose.me

Spoločnosť Diagnose.me je neštátnou zdravotníckou organizáciou, ktorá umožňuje pacientom konzultácie so zahraničnými odborníkmi prostredníctvom internetu, vďaka čomu môžu získať ďalší nezávislý názor na priebeh liečby alebo určenie diagnózy. Založili ju dvaja odborníci, ktorí sami prešli ťažkým obdobím neistoty o postupe liečby ich alebo ich blízkych. Tieto skúsenosti im boli motiváciou na vytvorenie spoločnosti, ktorá umožňuje ľuďom v podobných situáciách rozhodnúť sa správne.

Projekt bol zadaný spoločnosti MONOGRAM Technologies a vytvorený s cieľom poskytnúť platené poradenstvo každému, kto stojí pred ťažkým rozhodnutím podstúpenia zložitého zákroku a potrebuje získať istotu, či je tento krok správny. Má pomôcť získať cenné kontakty a informácie každému, kto má pochybnosti o priebehu liečby a si zabezpečiť odporúčania od renomovaných špecialistov.

Ako prebieha konzultácia so zahraničným odborníkom?

Celá konzultácia prebieha prostredníctvom internetu, čo umožňuje pacientom získať názor odborníka, s ktorým by inak nemohli prísť do kontaktu. Keďže pacient sa pacient nestretne osobne s konzultujúcim lekárom, je potrebné, aby najskôr navštívil vlastného odborného lekára. Konzultácia prostredníctvom internetu totiž nedokáže nahradiť kompletnú prehliadku a realizáciu vyšetrení, pri ktorých je potrebný osobný kontakt. Služba Diagnose.me poskytuje možnosť získať nezávislý názor ďalšieho odborníka, ktorý môže pomôcť správne určiť diagnózu, prípadne identifikovať nedostatky v procese určovania diagnózy a odporučiť ďalšie vyšetrenia. Je teda doplňujúcim nástrojom v prípade, že má pacient pochybnosti o správnosti určenej diagnózy alebo postupe liečby.

Ak sa klient rozhodne využiť službu Diagnose.me, prvým krokom je výber odborníka z databázy lekárov dostupnej na stránke www.diagnose.me, s ktorým chce diagnózu prekonzultovať. Nájde tu odborníkov z rôznych častí sveta, pričom každý z nich má množstvo skúseností. Následne klient nahrá do systému kompletnú dokumentáciu vrátane všetkých RTG snímkov a výsledkov vyšetrení, ktoré boli zhotovené pri určovaní jeho diagnózy. Pri nahrávaní dokumentov do systému dochádza k úplnému odstráneniu identifikačných údajov pacienta, aby ostala zachovaná jeho anonymita. Z dôvodu ochrany osobných údajov tak identitu pacienta nepozná ani konzultujúci lekár.

Na základe zaslaných podkladov pacientom vybraný lekár určí jeho diagnózu a odporučí postup liečby. Takáto konzultácia môže pacientovi potvrdiť diagnózu určenú jeho ošetrujúcim lekárom alebo odporučiť ďalšie vyšetrenie, ktoré dokáže presnejšie určiť diagnózu.

Prínos tejto služby

Vytvorenie služby vzdialených konzultácií je významným krokom pre pacientov, ktorí by inak nemali možnosť získať nezávislý názor svetových odborníkov. Práve interpretácia snímok z vyšetrení je miestom, kde môže veľmi ľahko dôjsť k chybám v určení diagnózy. Vzdialené konzultácie umožňujú znížiť toto riziko na minimum a pomáhajú tiež odhaliť závažné ochorenia v rannom štádiu, kedy je možné ich jednoduchšie odstrániť.

Diagnose.me okrem pomoci pri určovaní diagnózy a voľby správnej liečby zároveň pomáha pacientom lepšie pochopiť ich zdravotný stav a dáva odporúčania na jeho zlepšenie alebo udržanie.

Technológia od MONOGRAMu

Systém na stránke www.diagnose.me, vytvorený spoločnosťou MONOGRAM Technologies, spracúva medicínske obrázky v štandardnom formáte DICOM, pričom všetky údaje z nich anonymizuje, aby tak zaručil ochranu osobných údajov pacienta. Prezentačná časť stránky je postavená na systéme TYPO3, ktorý patrí medzi najpoužívanejšie systémy na svete, najmä kvôli svojej prepracovanosti a flexibilite.

Systém kontaktovania odborníka spolu s rozhraním pre doktora a klienta je postavený na frameworku Nette. Ide o open-source nástroj na vytváranie webových aplikácií v PHP 5, ktorý eliminuje bezpečnostné riziká a zároveň je jedným z najrýchlejších a najvýkonnejších frameworkov.

Veríme, že vďaka službe Diagnose.me získa viacero ľudí istotu a dosiahne zlepšenie ich zdravotného stavu. 

 

Facebook Twitter

Späť na zoznam referencií

Hore

Referencie

Kontaktujte nás
MONOGRAM Technologies, spol. s r.o.
Mlynská dolina
Ilkovičova 6276
nová budova FIIT STU
Bratislava 842 16, Slovakia

Telefónne čísla:
ak voláte zo Slovenska: 0650 405 378
ak voláte zo zahraničia: +421 650 405 378